23 agosto 2006

O alcalde na voz

Da edición de hoxe de A Voz de Galicia, destacamos o seguinte fragmento dunha entrevista co alcalde de Noia:

-De todas cuantas atracciones componen la programación, ¿cuáles destacaría? -El festival taurino es uno de los platos fuertes, con el regreso a Noia del niño Jairo Miguel, que viene de triunfar en México, al que acompañarán Eliseo Gallardo y Julio Tapia

Ademais, Pérez Insúa di que "lo que intentamos siempre es combinar cultura, ocio, deporte y música". O que nós nos preguntamos agora é a que categoría se adscribe a corrida de touros: música está claro que non; deporte ou cultura tampouco poden ser considerados; ¿ocio?, ¿pode ser considerado matar a 5 touros ocio?

Por outro lado, o alcalde di "tratamos de ofrecer un programa plural", cando a inclusión dos touros e unha contradicción porque 7 de cada 10 españois están en contra dos touros.

A entrevista completa aquí.